After Work 25/10

Vi gillar dig!

Därför vill vi bjuda dig på en After Work på Players Inn den 25 oktober.

Vi bjuder på lite lättsam buffémat och en dryck. Samtidigt så får du äntligen klarhet i hur hela koncernen på Kyrkogatan 10 ser ut.

Datum: Onsdag 25 oktober
Tid: 15.00
Plats: The Players Inn, Källgatan 15D, Enköping
OSA: Senast 20 oktober

Hoppas att just du kan komma – anmäl dig via formuläret så vi vet hur mycket mat det ska bunkras upp med.

Väl mött önskar vännerna på K10.

– Travel Zmart
– Zmart Webb & Reklam
– Polyresor
– Safekid e-handel
– Spectrafence
– Zenap Webbkommunikation
– Piliz Webb och Kommunikation
– Zenpil Group

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
Namn
Vad är 7+4?
Kryssrutor
The Players Inn behandling av dina personuppgifter


Dina uppgifter samlas in för att The Players Inn ska kunna hantera anmälan och ditt deltagande i eventet. Dina uppgifter kommer också att användas för marknadsföring av liknande event. Om du lämnat någon känslig personuppgift i rutan Övrigt ska du även skriva att du samtycker till behandling av den uppgiften.

De uppgifter som samlas in är namn, företagsnamn, e-postadress, telefon samt ev. övrigt/specialkost.


Behandlingen av personuppgifterna sker efter en intresseavvägning där The Players Inn behov av att hantera dina personuppgifter för att kunna genomföra eventet och marknadsföra liknande event anses väga tyngre än ditt behov av personlig integritet för lämnade uppgifterna. Alla uppgifter raderas senast ett år efter eventets genomförande, men kan raderas tidigare. I den mån uppgifterna överförts till annat system kommer de att behandlas i systemet så länge de behövs för det ändamål som är skäl till behandling i det systemet, t.ex. inbjudningar via partner.


The Players Inn tar hjälp i sin hantering av anmälningar m.m. av Zmart Webb & Reklam AB . The Players Inn lämnar också ut uppgifterna till samarbetspartner för eventet.


Vill du använda din rätt till rättelse, radering, begränsning av behandlingen och invända mot behandlingen ska du kontakta personuppgiftsansvarig The Players Inn. Du har även rätt att klaga på The Players Inns behandling av dina personuppgifter till Integrationsmyndigheten (IMY).


Personuppgiftsansvarig är The Players Inn . Ni når företaget här: The Players Inn, Källgatan 15D, 745 31 Enköping.


Har du frågor gällande The Players Inns hantering av personuppgifter, vänligen kontakta Anders Thool telnr 073-364 80 55.